เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
มาร์ชหนองแสง

  
                  สีเขียวเหลืองเรืองเด่นเป็นสง่า                           เลิศปัญญาวิชาการนำสมัย
หนองแสงดี  พัฒนาก้าวไกล                                               ดำรงไว้แห่งความรู้คู่ความดี
                 เขียวเรืองงามน้ำใจใฝ่เรียนรู้                              เหลืองเชิดชูคุณธรรมนำจิตใจ                                                                                        ศึกษาดี  การกีฬาแกร่งเกินใคร                                           เทิดทูนไว้สถาบันของเรา  (ดนตรี)
                 มาเถิดพี่น้อง                                                  สีเขียวเหลืองเรืองรองผูกสัมพันธ์รักมั่น
เราสามัคคีร่วมใจรักน้องพี่                                                  พี่น้องเรา


 

...แต่งโดย
อาจารย์สมปอง  สาระ
ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนเบญจะมะมหาราช
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านหนองแสง ปี 2517 
MP3 Audio ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.42 MB