ผลงานนักเรียน
นักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.6 จากผลการทดสอบ O-NET 2560
เด็กหญิงอรวรรณ อรรคคำ
รายละเอียดผลงาน
เด็กหญิงอรวรรณ  อรรคคำ นักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2560
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 76.11 KB
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 2561,07:22   อ่าน 19 ครั้ง