ผลงานนักเรียน
นักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560
เด็กชายเกริกเกียรติ เกษมปัญญากุล
รายละเอียดผลงาน
เด็กชายเกริกเกียรติ  เกษมปัญญากุล นักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2560
Unkown Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 149 BYTE
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 2561,07:32   อ่าน 28 ครั้ง