ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : ศวรรยา นอลา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 2561,07:34  อ่าน 14 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560
รายละเอียดผลงาน
ครูผู้สอนนักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2560
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 76.22 KB
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 2561,07:34   อ่าน 14 ครั้ง