ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : พิสิษฐ์ แสงทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ : 0942836336
อีเมล์ : krumathubon@gmail.com
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 2561,07:36  อ่าน 15 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560
รายละเอียดผลงาน
ครูผู้สอนนักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2560
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 75.76 KB
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 2561,07:36   อ่าน 15 ครั้ง